فتنه نیوز (( فتنه ها و نیرنگ ها ))

بررسی و درج اخبار فتنه از سال 88 تا کنون. بی چشم بودن برایم بهتر است تا این که بی چشم و رو باشم

آینده روشن،به نقل ازکیهان،دربخشی ازبیانیه آمده است؛پس ازانعکاس تصویرحرمت شکنی نسبت به حضرت امام خمینی ازسیمای جمهوری اسلامی،موسسه تنظیم ونشرآثارامام وآقایان کروبی،موسوی و صانعی با انکار این حرمت شکنی به جای محکومیت هتاکان به تقبیح کارسیمای جمهوری اسلامی پرداختند.متاسفانه برخلاف ادعای این حضرات،ازسال1379یعنی دوران حاکمیت اصلاح طلبان بر دو قوه مجریه ومقننه نظام مقدس جمهوری اسلامی،اهانتها وجسارت های صریحی به مقام شامخ حضرت امام،توسط اشخاص ومطبوعات شناخته شده اصلاحات صورت گرفته است،که قبح آن کمترازپاره کردن عکس معظم له نبوده است و با این حال هرگز موسسه نشر آثار آن حضرت و افراد مذکور به محکومیت آن اقدامات شنیع نپرداختند.


Powered By Persianblog.ir - Designed By Payam salami pargoo
  • کد نمایش افراد آنلاین