اهل سنت و دریافت یارانه

موضع متفاوت علمای شیعه و برخی مولوی های اهل سنت در موضوع دریافت یارانه !

به گزارش «شیعه نیوز»، برخی از مراجع تقلید قم از مقلدین خود خواستند تا در صورت عدم نیاز به یارانه از دریافت آن خودداری نمایند. این اقدام مراجع تقلید به منظور کمک به بیت المال صورت پذیرفت، تا مسئولین بتوانند این بودجه را در کارهای زیر ساختی کشور مصرف نمایند .

آیت الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید قم در این خصوص اظهار داشتند: گرفتن یارانه برای کسانی که فقیر شرعی نیستند، اشکال دارد. همچنین آیت الله مکارم شیرازی اینگونه نظر خود را اعلام نمودند: بی‌نیازان برای دریافت یارانه اقدام نکنند.

از سویی دیگر شاهد هستیم از برخی مناطق سنی نشین کشور گزارش می رسد برخی مولوی های اهل سنت، در اقدامی متفاوت با علمای شیعه مردم را تشویق به دریافت یارانه می نمایند .

شایان ذکر است با توجه به جمعیت کم خانوار های شیعه و ازدیاد نسل در خانوارهای اهل سنت، مبلغ دریافتی برخی خانوار های اهل سنت به میزان خانوارهای شیعه بسیار بالاست.اگر علمای اهل سنت خود را در مشکلات کشور سهیم می دانند در اینگونه موارد نیز شایسته است خود را شریک ملت دانسته و مواضعی منطقی و اصولی اتخاذ نمایند .

/ 0 نظر / 10 بازدید