نامه رضایی به رهبر تکرار جامع زهر است

پنج اتحادیه دانشجویی سراسر کشور با صدور بیانیه مشترکی تاکید کردند: نامه دبیر مجمع تشخیص نظام به رهبری، تکرار سناریوی جام زهر هاشمی،موسوی و رضایی است. در بخشی از بیانیه آمده است: مگر این مملکت قانون ندارد که بی شرمانه عده ای آزاد شدن قاتلین، آشوبگران، اراذل و اوباش خائن حامی سران فتنه را تحت عنوان آزادی زندانیان سیاسی مطرح کنند؟ مگر تکلیف فرزندان آشوبگر و فراری آقای هاشمی و کروبی و... روشن شده است که مردم کوتاه بیایند؟ اگر بنای بر دست یافتن به آرامش است ما دانشجویان به عنوان آوانگارد و بدنه ای که ملت به آن اعتماد دارند اعلام می کنیم که آرامش را جز در مجازات، امحا و سرکوب فتنه گران نمی دانیم.

/ 2 نظر / 5 بازدید
سبز خوش رنگ

ما نمی گذاریم دگر بار اشعری ها زبیرها و ... تاریخ را تکرار کنن

دانشجوی حقوق

باید در قانون مجازاتی برای چنین حتک حرمتهایی پیش بینی شود . کم شخصیتی نیستن امام خامنه ای که هر کس و نا کس به خود جرات حتک حرمت ایشان را میدهد مرگ بر ضد ولایت فقیه