آقای هاشمی اشراف خوبی به اخبار دانشگاه‌ها ندارد

حامد تیموری دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان درباره سخنان اخیر آیت‌الله هاشمی در جمع دانشجویان مشهدی اظهار داشت: امام راحل بارها فرمودند که پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت شما نرسد، اما آنچه که در ایام پس از انتخابات مشاهده کردیم این بود که دربسیاری ازاتفاقات،این ولایت فقیه بود که از عده‌ای پشتیبانی می‌کرد و در حقیقت برخی آقایان وظیفه اصلی خودشان را درقبال ولایت فقیه فراموش کرده‌اند.وی با اشاره به سخنان آیت‌‌الله هاشمی درجمع دانشجویان مشهدی اظهار اشت:بنظر می‌رسد آقای هاشمی اخباردانشگاه‌ها را ازکانال‌های خاصی پیگیری می‌کند وبه کل اخبار و اطلاعات دانشگاه‌ها اشراف کاملی نداردوبه همین دلیل است که دانشجویان رادرمقابل حکومت می‌بیند.دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان ادامه داد:به نظرمی‌رسدعده‌ای دراطراف آقای هاشمی وی را کانالیزه کرده‌اندکه ایشان درباره دانشجویان ودانشگاهیان این گونه سخن به میان می‌آورد. تیموری تاکید کرد: اگر اقای هاشمی به این قضیه اشراف کامل داشت باید به این قضیه اذعان

می‌کرد که بسیاری از دانشجویان دانشگاه کشور در حال حاضر بسیجی هستند و به آرمان‌های امام(ره)، رهبری و انقلاب پایبند هستندواین پایبندی را در روزهای 13 آبان، 16 آذر و دراعتراض به اهانت به ساحت بنیانگذارکبیرانقلاب نشان دادند. به گزارش فارس، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی دردیدار روز14آذرخود با دانشجویان درمشهد گفته بود که"آنچه که از دانشگاه‌ها خبر می‌رسد، می‌گویند اکثریت دانشجویان معترض هستند."تیموری درادامه سخنان خود بابیان اینکه دفاع همه جانبه و یک سویه آقای هاشمی ازفرزندانشان به نفع ایشان نیست،تصریح کرد:اگر آقای هاشمی احساس می‌کند مهدی هاشمی جرمی را مرتکب نشده است به جای آنکه وی را تشویق به ماندن به خارج از کشور کند، از او بخواهد تا با حضور در کشور در دادگاهی صالحه شرکت کند. دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در پایان اظهار داشت: آقای هاشمی نباید اختلافات خود با رئیس‌جمهور را به کلیت نظام تعمیم دهد. وی نباید بگذارد که اختلاف وی با آقای احمدی‌نژاد به کلیت نظام ضربه وارد کند.

/ 0 نظر / 7 بازدید