ارتش جمهوری اسلامی ایران -اعلام انزجار از اهانت‌کنندگان

به نقل از روابط عمومی ارتش، در بیانیه ارتش جمهوری اسلامی ایران آمده است: حرکتاهانت‌آمیز عده‌ای فریب‌خورده در هتک حرمت بزرگ پرچمدار مبارزه با استکبار جهانیحضرت امام خمینی(ره)آن هم در 16 آذر روز مبارزه با استکبار جهانی، دل مردم شریفایران اسلامی بویژه سربازان جان برکف وعلاقه‌مندان به ایشان در سراسر جهان را بهدرد آورد. در ادامه بیانیه تصریح شده است: سردادن شعار جمهوری ایران و حذفاسلام و پاره کردن عکس بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نشان ‌دهنده توطئه‌ای گستردهبرای مقابله با اصول و ارزش‌های برگرفته از اسلام، قرآن و انقلاب اسلامی است.

/ 0 نظر / 10 بازدید