تصاویر قمه زنی در عراق بجای تصاویر ضرب و شتم پلیس ایران جا زده شد!

به گزارش خبرنگار "سرویس فضای مجازی " خبرگزاری فارس، رسانوشت شبکه خبری فرانس 24 که طی روزهای گذشته سعی داشت اخبار اغتشاشات گروهی ضدانقلاب را به صورت گسترده پوشش دهد در پی خالی ماندن دستش از تصاویر تکان دهندهبرای تحریک احساسات مخاطبان استفاده از تصاویر غیر مرتبط و جعلی را در دستور کارقرار داد.
این شبکه خبری در میان تصاویر و گزارش های خود، برای نشان دادن خشونتپلیس ایران در مقابله با اغتشاشگران در روز عاشورا تصویری از یک دختر با سر و صورتخون آلود را منتشر کرد.
این تصویر که در میان تصاویر درگیری‌های روز عاشوراگنجانده شده بود، این گونه به مخاطب القا می‌کرد که پلیس ایران با شدت عمل خود ایندختر را به این حال و روز انداخته است، اما دقت در این تصویر پرده از تلاش اینرسانه‌ها برای سندسازی را روشن می‌نماید.
با بررسی این تصویر مشخص شد که عکسمنتشره نه تنها هیچ ارتباطی با حوادث و درگیریهای روز عاشورا در تهران ندارد بلکهاصولاً متعلق به ایران نیست.
این تصویر که متعلق به چند سال پیش و قمه زنی عدهای در روز عاشورا در عراق است، توسط این شبکه خبری به عنوان تصویری جدید از ایرانمنتشر شد.

/ 0 نظر / 6 بازدید