واکنش محسن کدیور به خبر "عبور از موسوی"

ایرنا: محسن کدیور از امضا کنندگان بیانیه "عبور از موسوی" به دنبال واکنشها به بیانیه صادر شده از سوی وی و 4 خارج نشین دیگر حامی موسوی با رد این بحث مدعی شد: نفس بیانیه ما هیچ ارتباطی به بیانیه هفدهم آقای موسوی ندارد.

کدیور دوشنبه شب در گفت و گو با تلویزیون بی.بی.سی فارسی که شب گذشته تلاش می کرد به خبر تحلیلی ایرنا مبنی بر "عبور حامیان خارج نشین موسوی از وی" واکنش نشان داده و آن را رد کند افزود: مسایل ایران به چنان سرعتی رسیده که زمانی که ما توانستیم درباره بندهای مختلف این بیانیه توافق کنیم، بیانیه آقای موسوی صادر شده بود.

وی با اشاره به تفاوت فحوای بیانیه شان با موسوی ادامه داد: زمانی که بیانیه هفدهم صادر شد، ما مطالب وی را هم با دقت تمام مطالعه کردیم و آن را در این بیانیه قرار دادیم بنابراین پنج بند اصلی مورد نظر موسوی به طور کامل در بیانیه ما قرار دارد و پنج بند دیگر هم از سایر بیانیه ها و همچنین بیانیه هفدهم قابل استخراج است و یک نکته اضافه شد که آن هم انتخابی بودن رییس قوه قضاییه است.

او در پاسخ به سوال بی.بی.سی فارسی مبنی بر اینکه موسوی به نوعی در بیانیه هفدهم دولت احمدی نژاد را پذیرفته بود اما بند اول بیانیه شما اشاره به برکناری می کند آیا جنبش سبز دچار دو گانگی شده است، اظهارداشت: آقای موسوی 17 بیانیه نوشته است و مجموعه این بیانیه ها مطالبات وی را تشکیل می دهند.

در ادامه برنامه بی بی سی فارسی نیز هادی صبا به عنوان کارشناس سیاسی با تایید مطلب ایرنا مبنی بر عبور از موسوی گفت: اولین تمایز آشکار بیانیه این 5 نفر با موسوی در بند اول آن و درخصوص دولت محمود احمدی نژاد است ولی روح حاکم بر دو بیانیه تقریبا مشترک است.

/ 1 نظر / 6 بازدید
سبز خوش رنگ

محسن بی خیال شو جمیله رو دریاب که عطالله سرش کلاه گذاشت.