تهیه سلاح و نحوه توزیع آنها در بین آشوبگران

چگونگی توزیع سلاح‌ها نیز در نوع خود قابل توجهاست. بر اساس اخبار دریافتی افرادی با رجوع به بازار خریدهای عمده‌ای از چاقو، قمه،اسید و اکلیل سرنگ انجام داده بودند. گفتنی است این خریدها در اماکن امن آنهانگهداری و به همراه برخی از سلاح‌های گرم خریداری و قاچاق شده دپو و توزیع شدند. اخبار به دست آمده بیانگر آن است که این دپوها و توزیع‌ها در بخش‌های مختلف شهر ودر پوشش برخی صنوف همچون آرایشگاه زنانه صورت می‌گرفت. همچنین سلاح‌های گرم تهیهشده شامل: کلت ماکاروف، کلت 450 برونینگ و ... بود. از دیگر سلاحهای جدید بهکاررفته در اغتشاشات،نوع خاصی از "کوکتل مولوتوف" است که از کشور سوئد وارد شدهبود. این کوکتل مولوتوف که دوجداره می‌باشد دو زمانه نیز بوده و "حرارت‌زا" و "آتش‌زا" می‌باشد. شاهدان عینی تأکید کرده‌اند با پرتاب این "کوکتل مولوتوف" علاوهبر ایجاد آتش حرارت آن به حدی است که آسفالت خیابان را کاملا مذاب می‌سازد. گفتهمی‌شود تهیه این سلاح توسط فرزندان یکی از چهره‌های سیاسی معروف انجام شده است.

/ 0 نظر / 6 بازدید