جزئیاتی از نحوه ورود اتباع بیگانه به کشور برای اغتشاشگری

در اولین بررسیهای بعمل آمده مشخص شده است که برخی از اتباع بیگانه دستگیر شده در جریان اغتشاشاتاخیر و حوادث روز عاشورا بطور قاچاق و از طریق برخی عوامل داخلی وارد کشور شدهبودند.
یک منبع آگاه با اعلام این مطلب به «جوان آنلاین» گفت:این افراد که هستههایی 12 الی 14 نفر را شامل می شدند از چند نقطه مرزی و با هماهنگی برخی عواملداخلی و تعدادی از قاچاقچیان مواد مخدر وارد کشور شده و سریعا به تهران منتقل شدهاند.
گفته می شود یکی از این نقاط مورد اشاره در نوار مرزی بخش موران بودهاست.
شایان ذکر است وزیر اطلاعات نیز چندی پیش از دستگیری تعدادی از اتباعبیگانه در حوادث اخیر خبر داده بود.

/ 0 نظر / 8 بازدید