مسئول حراست دانشگاه شریف بر کنار شد

به گزارش خبرنگار پیمانه ظهر امروز که جمعی از دانشجویان و کارکنان دانشگاه صنعتی شریف در اعتراض به هتک حرمت حسینیه امام خمینی این دانشگاه مقابل دفتر ریاست دانشگاه تجمع کرده بودند و خواهان برکناری مدیر کل حراست این دانشگاه بودند، دکتر سعید سهراب پور، ریاست دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد که از امروز صبح لشگری، مدیر کل حراست دانشگاه از کار برکنار شده اند.

/ 0 نظر / 10 بازدید