# هشدار

بیانیه جنبش عدالت خواه دانشجویی در اعتراض به توهین به حضرت امام از سوی مدعیان خط

به راستی باهمه این تناقضات اشکار دربین ادعاهای رهبران و مدعیان این جریان آیا جایی هم برای مسامحه با آنها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید